Bestuurswissel CV de Gaarekiekere

Op zaterdag 15 april 2017 werd tijdens de jaarvergadering van CV de Gaarekiekere de voorzittershamer door Paul Hick overgedragen. Vanaf deze dag zal Harald Hamaekers het voorzitterschap en Stefano Diana het presidentschap van onze vereniging gaan vervullen. Ook zal Pascal Schreuder deel uit gaan maken van het algemeen bestuur. Gefeliciteerd met jullie benoeming.

Na afsluiting van de jaarvergadering werd een feestavond georganiseerd ter ere van oud-voorzitter/president Paul Hick. Het college was ook aanwezig voor het uitreiken van de koninklijke onderscheiding aan Paul. Dit voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging en alle andere werkzaamheden die hij voor de gemeenschap heeft gedaan. Onze ambassadeur Frans Croonenberg was de hele avond aanwezig en zorgde voor de nodige muzikale stemming tot in de late uurtjes.

Namens bestuur en leden van CV de Gaarekiekere danken we Paul voor zijn jarenlange inzet en feliciteren we hem met het ontvangen van de koninklijke onderscheiding!